poniedziałek, 5 grudnia 2016

I szkolna debata. "Książka czy internet - wybierz sam!"Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2016/2017 rokiem rozwijanie kompetencji informatycznych i czytelniczych. Jest to również rok, w którym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Multimedialna szkoła - nowoczesna edukacja" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Wychodząc naprzeciw tegorocznym wyzwaniom postanowiliśmy sprawdzić co "gra w duszy" naszych uczniów. 30 listopada odbyła się I szkolna debata "Książka czy internet - wybierz sam!". Do debaty przystąpiły trzy klasy: 6a, 5a i 4c. Każda klasa
dostała jedną tezę, którą musiała zaprezentować.
Klasa 5a - internet jest lepszy od ksiązki,
Klasa 6a - ksiązka jest lepsza od internetu,
Klasa 4c, jako klasa sportowa, broniła tezy - ani internet, ani książka najlepszy jest sport. Przedstawiciele każdej klasy zaprezentowali się fantastycznie i w profesjonalny sposób nie tylko przedstawili argumenty potwierdzające ich tezy, ale potrafili też tez tych bronić, odpierając kontrargumenty przeciwników. Z dyskusji można wysnuć wniosek, że ze wszystkiego należy korzystać, zachowując umiar i proporcje.

Beata Rossa-Stopczyńska
Agnieszka Kwolek

niedziela, 13 listopada 2016

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - prawo do edukacji - listopad 2016Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta w 1948 r., uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka. Oznacza to, ze każdy człowiek na świecie ma prawo do otrzymania darmowej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym. Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje Państwa do zapewnienia darmowej edukacji na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. Konwencja mówi również, że wszystkie dzieci maja prawo do edukacji, która przygotuje je do aktywnego, odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, szanującym środowisko i godność innych.
źródło: Polska Akcja Humanitarna

Dla Polski - listopad 2016


W tym roku obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Uczniowie naszej szkoły uczcili tę rocznicę na okolicznościowym apelu zorganizowanym w przededniu święta. Na lekcji informatyki uczniowie klasy 5 zrobili kartki z życzeniami dla Polski, zaś Uczniowie nieco starsi, z klasy 6, zrobili gry w scratchu.

W imieniu uczniów i swoim zapraszam do obejrzenia prac.
Beata Stopczyńska

Animacje w scratchu napisali Bartek Drabińki i Piotrek Tarnowski z klasy 6a. Obejrzyjcie!ŻYCZENIA DLA POLSKI


piątek, 4 listopada 2016

Czy czeka nas koniec? Obejrzyj koniecznie film. Kliknij poniższy zdjęcie.