niedziela, 13 listopada 2016

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - prawo do edukacji - listopad 2016Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta w 1948 r., uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka. Oznacza to, ze każdy człowiek na świecie ma prawo do otrzymania darmowej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym. Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje Państwa do zapewnienia darmowej edukacji na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. Konwencja mówi również, że wszystkie dzieci maja prawo do edukacji, która przygotuje je do aktywnego, odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, szanującym środowisko i godność innych.
źródło: Polska Akcja Humanitarna

Dla Polski - listopad 2016


W tym roku obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Uczniowie naszej szkoły uczcili tę rocznicę na okolicznościowym apelu zorganizowanym w przededniu święta. Na lekcji informatyki uczniowie klasy 5 zrobili kartki z życzeniami dla Polski, zaś Uczniowie nieco starsi, z klasy 6, zrobili gry w scratchu.

W imieniu uczniów i swoim zapraszam do obejrzenia prac.
Beata Stopczyńska

Animacje w scratchu napisali Bartek Drabińki i Piotrek Tarnowski z klasy 6a. Obejrzyjcie!ŻYCZENIA DLA POLSKI


piątek, 4 listopada 2016

Czy czeka nas koniec? Obejrzyj koniecznie film. Kliknij poniższy zdjęcie.