środa, 18 marca 2020

Algorytm Euklidesa klasa 8A, 8D- tydzień pierwszy


Zadanie do wykonania w terminie 18.03 - 26.03.2020


Czym jest Algorytm Euklidesa?
Dla znajdowanie największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch licz naturalnych służy ALGORYTM EUKLIDESA.
W realizacji algorytmu Euklidesa wykorzystujemy instrukcję warunkową Jeżeli oraz iteracyjne powtarzj aż. W tym algorytmie występują sytuacje warunkowe i polecenia powtarzające się aż do spełnienia warunku


Obejrzyj poniższy film
Zadania

1. Przedstaw ile wynosi NWD dla następujących par liczb za pomocą Algorytmu Euklidesa
a) a=10 i b=25 
b) a=25 i b=15
c) a= 30 i b=12

2. Spróbuj Przedstawić w postaci liczy kroków schemat znajdowania NWD dla dwóch niezerowych licz naturalnych

3. Spróbuj napisać schemat blokowy algorytmu Euklidesa dla dwóch niezerowych zmiennych a i b. W algorytmie tym zastosujesz dwa bloki warunkowe w tym jeden zagnieżdzony w drugim.
Zanim wykonasz obejrzyj poniższy film - schemat blokowy algorytmu - przypomnienia


Elipsa - blok wejścia/wyjścia. Rozpoczyna i kończy algorytm. Odchodzi od niego jedna strzałka

Prostokąt - blok operacyjny. W tym bloku są wykonywane rożne operacja np. obliczeniaOdchodzi od niego jedna strzałka


Romb- blok warunkowy/decyzyjny. Blok podejmowania decyzji. Odchodzą od niego dwie strzałki. Prawda Tak, Fałsz Nie

Równoległobok - blok wejścia i wyjścia. Wprowadzamy do niego dane i wyprowadzane wyniki . Odchodzi od niego jedna strzałka

Kliknij [tutaj] zobacz czy wykonałeś zadanie poprawnie


wykonane zadania wyślij na adres mailowy - stopczynskabeata@gmail.com. W temacie maila wpisz swoje imię, nazwisko i klasę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz