Globalna edukacja

W roku szkolnym 2017/2018 Tydzień Edukacji Globalnej obchodzimy pod hasłem - "Przyszłość świata zależy od nas"

Gry i quizy  - z okazji TEGZ okazji TEG uczniowie naszej szkoły przygotowali multimedialne gry edukacyjne. W imieniu autorów gier zapraszam do zabawy. 
Beata Rossa-Stopczyńska


Poniżej gra wykonana przez Tomka Bieleckiego ucznia klasy 5a. Przeczytaj uważnie polecenie i wykonaj zadanie. Do zabawy!

Poniższą grę wykonały Ola Mitk-Rogoś i Ola Gąsiorowska. Miłej zabawy!

Tę grę zaprojektowali dla Was Szymon Nowicki i Tomek Bielecki.W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy pod hasłem 
"Razem dla pokoju"


Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.

Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  •     zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  •     poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  •     ochronę praw człowieka,
  •     zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  •     budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

1 komentarz:

Dziękujemy za komentarz